EnglishLao
Welcome to the Department of Planning and Cooperation
ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື PDF Print E-mail
Written by Mr. Chanpaseuth Philalom   
Monday, 17 November 2014 02:23

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ 7 ສົກປີ 2011-2015 ແລະ ຮ່າງວິໄສທັດ ຮອດປີ 2030 ຍຸດທະສາດ 10 ປີ ສົກປີ 2016-2025 ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປີ ສົກປີ 2016-2020 ຂອງຂະແໜງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຄັ້ງວັນທີ 4 ພະຈິກ 2014 ຈັດຂຶ້ນທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ສູນ ICTC.

                       


ການປະກອບຄຳຄິດເຫັນທາງດ້ານວິຊາການ ຂອງບັນດາທ່ານຫົວໜ້າກົມ, ຮອງກົມແລະ ຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງພະແນກພາຍໃນ ກຊສ

                          

                       Last Updated on Wednesday, 19 November 2014 02:11
 
ກິດຈະກຳ ແລະ ກິລາ PDF Print E-mail
Written by Mr. Chanpaseuth Philalom   
Tuesday, 30 September 2014 03:33

3 ອົງການຈັດຕັ້ງມະກາຊົນ ຂອງ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ໄດ້ແຂ່ງຂັນກິລາບານເຕະ ຍິງ-ຊາຍ ກັບ ຫ້ອງການ ກຊສ, ໃນຄັ້ງວັນທີ 22 ສິງຫາ 2014, ເວລາ 15:30 - 17:00 ທີ່ເດີ່ນບານເຕະ ສຸນິສາ ເພື່ອສ້າງຂະບວນການຮັບຕ້ອນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ I ຂອງ ໜ່ວຍພັກ ແລະ ອົງຄະນະພັກ ກຊສ ໃກ້ຈະມາເຖິງ.


 

ຮູບພາບຂອງ ທ່ານ ຫົວໜ້າ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ແລະ ນັກກິລາບານເຕະ ຍິງ-ຊາຍຮູບພາບຂອງ ນັກກິລາບານເຕະຍິງ ກ່ອນລົງເດີ່ນ


ຮູບພາບນັກກິລາບານເຕະຍິງ ຂອງ ກຜຮ ແລະ ຂອງ ຫ້ອງການ ກຊສຮູບພາບ ບັນຍາກາດການແຂ່ງຂັນ ລະຫວ່າງ ທິມບານເຕະຍິງ ແລະ ທິມບານເຕະຊາຍຮູບພາບບັນຍາກາດ ຂອງກອງເຊຍ ທັງສອງພາກສ່ວນ


alt

ຮູບພາບການແລກປ່ຽນ ຂັນຊະນະເລີດ ແລະ ຮອງຊະນະເລີດ ລະຫວ່າງ ກຜຮ ແລະ ຫ້ອງການ ກຊສ 
PDF Print E-mail
Written by Chanphalangsy PATHAMMAVONGSA   
Monday, 09 December 2013 07:12

ກອບນະໂຍບາຍປົກປ້ອງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

ໂຄງການ ຄຸ້ມຄອງ ປ່າສະຫງວນ ແລະ ອະນຸລັກສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າ

Environmental and Social  Safeguard Framework

of Protected Area and Wild Life Project


1. Social Impact Assessment (English Version)

2. Community Engagement Framework (English Version)

3. Environmental and Social Management Framework (English Version)

4. Notice for Environmental and Social Safeguard Document (Lao Version) ແຈ້ງການ: ການເຜີຍແຜ່ກອບການປ້ອງກັນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ ແລະ ກອບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ຂອງ ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ການອະນຸລັກ ສັດນ້ຳ-ສັດປ່າ (PAW)

5. Draft Community Engagement Framework (Lao Version) ກອບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ

6. Draft Social Impact Assessment  (Lao Version) ບົດປະເມິນຜົນກະທົບສັງຄົມ

7. Draft Environment and Social Management Framework  (Lao Version) ກອບການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ

Last Updated on Saturday, 01 February 2014 03:29
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 10